Интервю във вестник „Народно дело“ – гр. Варна, автор: Юлия Георгиева

07.04.2010

Българинът има лоша зъбна хигиена и няма кой да го научи

 
 
зъбни импланти

Академик проф. д-р Николай Попов е роден в Сливен. Завършил е стоматологичния факултет на Медицинската академия и биологическия факултет на Софийския университет. Той е дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор e на стотици публикации у нас и в чужбина, на 12 научни и учебни книги, на изобретения и патенти. Научен ръководител е на 14 защитени дисертации в страната и чужбина, пет от които са в областта на имплантологията. Той е основоположник на зъбната имплантация в България с много богат клиничен опит. Учил е стотици зъболекари. Утвърдил е имплантоложната школа у нас. Работи в областта на сравнителната анатомия на дъвкателния апарат при бозайниците и човека, протетичната стоматология, зъбопротезната имплантология и геростоматологията. Създава уникални методи за протезиране, инструменти, уреди и пособия за зъболекарската практика. Академик Попов е носител на високи отличия на медицинските университети в страната (София, Пловдив, Варна). От 1995 г. е член-кореспондент на БАН, а от 2003 г. академик. Той е член на Международната академия по зъболекарство и на Руската академия по естествени науки.

Завидната му и наистина респектираща биография обаче не бива да ви плаши. В действителност освен специалист на световно ниво академик Попов е земен, широко скроен човек, който предизвиква доверие още с първото ръкостискане и усмивка. Той е едно от най-добрите доказателства, че съвременният стоматолог не е чудовище, което измъчва с болки своите пациенти, а лекар, който може да подобри качеството на живота ни, като ни върне младостта с по-красива и здрава усмивка.

В предговора си към книгата „Чудото зъбни импланти“ академик Попов потвърждава, че днес денталната имплантология бележи изключително бурно развитие, превръщайки се в самостоятелна дисциплина, разполагаща с прецизни и надеждни методи на лечение. След множеството конгреси, симпозиуми и курсове по имплантология, предназначени за практикуващи клиницисти, и въвеждането на имплантологията в университетското обучение на студентите по дентална медицина тази книга идва съвсем навреме. Тя има за цел да запълни липсващото звено от информация. В крайна сметка имплантите са средството, предназначено за лечение след загубата на естествените зъби с всички неприятни усложнения и последствия, до които тя води. Те са всъщност средство за подобряване качеството на живот.

Справочникът е написан в характерния за автора стил – методичен, систематизиран, тематизиран, ясен и последователен. Едновременно с това информацията е поднесена на достъпен език и ниво, удовлетворяващо потребностите на широкия кръг читатели, за които е предназначена. В книгата е представена ценна информация за принципите на лечение с помощта на имплантанти, както и конкретни съвети към пациентите, подлагащи се или преценили, че имат нужда да се подложат на такова лечение. Представени са предимствата на лечението с импланти, както и неговите конвенционални алтернативи. Освен за пациенти справочникът е полезен и за средния денталномедицински персонал, зъботехници, студенти, както и за онези лекари, които искат да проведат първата битка с консервативното си отношение към денталните импланти.

Възможност

Изкуствен зъб може да се постави още след 14-годишна възраст без никакви проблеми

Безсилие

Вече на 5-годишна възраст децата имат поне по 2 – 3 развалени зъба независимо от мерките, които родителите вземат

Ужас

В България до 16 – 17-годишна възраст младежите вече имат загубени поне два постоянни зъба, което е ужасно

Реформа

За мен реформа в здравеопазването ще има тогава, когато се върнат зъболекарите в училище и се разшири достъпът до зъболекарите

Имплант

Продължителността на „живота“ на имплантите в днешно време е доказана статистически – тя е повече от 10 години. Много импланти, поставени преди 40 г., и до днес изпълняват предназначението си

– Академик Попов, какво Ви мотивира да напишете книгата „Чудото зъбни имплантанти“ и за кого е предназначена?

– Зъболекарят отдавна не е страшилище. Той е този лекар, който ви дава възможност да си запазите младостта. Всъщност стареенето в устната кухина започва при загуба на първите зъби. Това може да стане още на 12-годишна възраст. А щом това стане, започват да настъпват такива промени в устата, които застрашават зъбите. На практика ние се опитваме да запазим качеството на живот на хората. И не само да прибавяме години към живота, а живот към годините – чрез запазване на дъвкателния апарат, говорната функция, естетиката на зъбите. В крайна сметка те афишират лицето на човека, те дават самочувствие. Така че книгата е предназначена основно за пациентите. В нея обяснявам какво представлява имплантологията. А тя е най-съвременната зъболекарска специалност, която има едва 60-годишна история. Въпреки че за изкуствени зъби се говори още от дълбока древност. Например в предколумбийската ера в Хондурас е намерена долна челюст с имплантант. На мястото на централен долен резец е поставен издялан тъмен камък, наподобяващ зъб с корен, който е здраво хванат в костта. Чудото е наистина чудо. Така че тази специалност има голямо бъдеще. В новия дентален факултет към МУ – Варна, ще изградим център по имплантология, който обещах преди 2 години на ректорката Анелия Клисарова. Вероятно още септември-октомври почваме сериозна подготовка, международно сътрудничество, учебни планове, обзавеждане. Центърът ще бъде не само водещ в страната, но и на Балканите. Това е моя отколешна мечта. Разбира се, в него ще учим студентите, ще правим научни изследвания и ще лекуваме пациентите.

– Какво ще прочетат хората в новата Ви книга?

– Тя е научнопопулярна и в нея има абсолютно всички отговори, които интересуват пациентите, когато загубят част от зъбите си и мечтаят да ги възстановят. Често ме питат какво представляват имплантантите, боли ли, когато се поставят или след това, колко струват, как да се избере лекарят.

– Къде може да се намери тази книга?

– Тя току-що излезе от печат в издателство „Марица Пловдив“ и дори още не сме й поставили цена. Но няма да е скъпа, защото искам колкото се може повече хора да си я позволят и да научат за чудото на имплантологията. И тук не става въпрос само за пациентите, но и за самите зъболекари. Защото имплантологията все още е нова специалност. Много лекари не са наясно с нея и затова си позволяват да я отричат. А не може пациентите да знаят повече от докторите. Това е смешно. Така че съвсем скоро книгата ще се появи в книжарниците на страната.

– Има ли възраст за имплантантите?

– Имплантантите са важни не само за възрастните хора, но и за подрастващите. Защото ако един тийнейджър си загуби зъба, на негово място не може да се сложи мост, тъй като той би спрял развитието на челюстите и могат да настъпят деформации. Но един имплантант решава проблема. Така няма чакане, главоболия с развитието на челюстта. Изкуствен зъб може да се постави още след 14-годишна възраст без никакви проблеми. А при възрастните няма ограничения, ако са налице условия за имплантанти.

– Кога реално ще заработи центърът по имплантология?

– Началото вече e поставено, тъй като е налице идейният проект за базата. Аз ще го оглавя за около година, докато нещата тръгнат. Осигурени са голяма част от парите, необходими за обзавеждането. Така че няма да тръгнем от нулата. Заслужаваме подобно звено. Там ще има научна и зъботехническа лаборатория. Цените ще са университетски, но пък обслужването ще е класно. Началото ще бъде поставено в първата десетдневка на октомври, когато ще съберем екипа заедно с австрийски специалисти, за да обсъдим проекти за сътрудничество, размяна на кадри, обучение на студенти и специализанти и предстоящата научноизследователска дейност. Ще направим нещо, което ще е на много високо равнище.

– Колко пари ще инвестирате в него?

– Ще се вложат доста пари, но това ще стане постепенно, без да претоварваме бюджета на университета. В началото може би ще се наложи да вземем част от обзавеждането под наем.

– Защо все повече се налага да използваме имплантанти – защото ставаме все по-болни, или защото имаме лоша хигиена?

– Имплантантите заместват падналите зъби. А причината за загубата на зъбите е, че 95% от хората страдат от кариес. Вече на 5-годишна възраст децата имат поне по 2 – 3 развалени зъба независимо от мерките, които родителите вземат. Но у нас след прехода няма никаква система за профилактика. Преди се раздаваха флуорни таблетки, обогатени води и млека, имаше училищни зъболекари, които водеха профилактика. Сега нищо не остана. А родителите не могат да осигурят на децата си организираната дейност от онова време, която би трябвало да е държавна политика. Разбира се, сега имаме много по-добри дентални специалисти, но те са частни и тук вече става въпрос и за финансови възможности. Вярно, че за децата има привилегии и по-евтини услуги, но това не е достатъчно. Другият проблем са заболяванията на пародонта. До 80% от хората боледуват, без да са напълно известни причините. Това е бич на съвремието. Изобщо повечето от зъбните проблеми, които водят неизбежно до обеззъбяване, могат да се избегнат. Но това може да стане единствено чрез системна профилактика от най-ранна детска възраст, с добра хигиена, навременни прегледи.

– Кога започваме да губим зъбите си?

– В България до 16 – 17-годишна възраст младежите вече имат загубени поне два постоянни зъба, което е ужасно. Основният причинител е кариесът. При добра хигиена това може да се предотврати. Загубят ли се няколко постоянни зъба, пациентът почва да дъвче едностранно и настъпват функционални промени и така се стига до травматизъм на дъвкателния апарат. И вместо дъвченето да е стимул за поддържането на цялата система, се превръща в патогенен дразнител. Така се започва. Но имплантантите се поставят само на тези пациенти, които поддържат безупречна зъбна хигиена. За съжаление българинът не умее да го прави. Няма кой да го научи.

– Ако здравната каса разшири пакета от безплатни услуги, смятате ли, че българинът по-често ще ходи на зъболекар?

– О, определено. Ако се загледате в хората, ще видите колко много са тези, които са с липсващи зъби и се притесняват от това. Според мен всеки би искал да изглежда по-добре, а това става с протезиране, което е скъпо. Преди беше почти безплатно. Да, взимахме по-ниски заплати, но хората имаха зъби. Жена ми е стоматолог и веднъж ми показа 20 комплекта протези на един и същи пациент. Парите се хвърляха понякога на вятъра, но всеки, който иска зъбни протези, ги имаше. Е, виждаха се тук-там железца, протези не бяха много модерни, но вършеха работа. Така че за мен реформа в здравеопазването ще има тогава, когато се върнат зъболекарите в училище и се разшири достъпът до зъболекарите. Ето сега във Варна факултетът ще приема стотици и хиляди пациенти, които безплатно ще получават зъболечение. И то няма да е с по-лошо качество, защото всичко ще е по учебник. Изведнъж ще се почувства присъствието му.

– Кое е най-модерното, което се предлага на пациентите?

– Разширяване на условията, при които могат да се поставят имплантанти. Това е много важно, тъй като не при всякакви условия те могат да се използват. За да се вкара един метален винт в челюстта, трябва да има обем на костта, да е достатъчно далеч от синусите. Необходима е и подходяща структура на костта. Сега правим възможно присаждането на костнозаместителни присадки от специални вещества, които се превръщат в кост и така създаваме необходимите условия за имплантата.

– Как се понася имплантантът от живия организъм?

– Успехите са над 95%. На практика живата кост се враства в имплантанта. Всъщност наличието или липсата на реакция от страна на живите тъкани към чуждото тяло зависи изцяло от използваните материали. Изискванията към идеалния материал е да не увреждат клетките, да не предизвиква рак, да е корозионноустойчив, химически неутрален, да е еластичен като костта, лесно да се стерилизира и да е рентгеноконтрастен. В момента най-често се използва титанът.

– Как да си изберем специалист?

– За варненци това ще е най-лесното нещо, тъй като тук ще имате център по имплантология и там ще получите информация за всички лекари в града. Освен това няма нищо срамно в това да обиколите няколко специалисти, да седнете на стола за преглед, да поговорите с тях и на тази база да направите своя избор. А при голяма нужда можете да звъннете и на мен, макар огромната част от имплантолозите у нас да са мои ученици.

– Колко струва чудото?

– Перспективата на човек, който се храни затруднено заради подвижните протези, да получи възможност да дъвче твърда храна с неподвижни зъби, е много примамлива. Имплантантите в тези случаи осигуряват ново качество на живот. Въпросът за цената се поставя още в началото на разговорите между пациент и зъболекар, защото се приема, че се касае за много скъпо лечение, което не всеки може да си позволи. А парите се определят от цената на имплантантите, които ще поставят, както и от квалификацията на специалиста. Може да се избере по-скромно протезиране и по-луксозно. Така че отговорът на този въпрос не е еднозначен. По принцип преди започване на лечението на пациента се дават оферти за стойността на препоръчваното от специалиста комплексно лечение. Договаря се и начинът, по който ще става заплащането. Трябва да се знае, че засега държавните застрахователни каси по света не покриват разходите за този вид лечение. И тъй като има нужда от достатъчно на брой и вид имплантанти с най-различен произход и производство, въпросът за цената е труден за отговор. И накрая – не се смущавайте толкова много, ако обиколите няколко кабинета и за един и същи имплантант ви посочат различна цена.

– Може ли имплантантите да ни служат цял живот?

Продължителността на живота на имплантантите в днешно време е доказана статистически – тя е повече от 10 години. Много имплантанти, поставени преди 40 г., и до днес изпълняват предназначението си. Но за целта е необходим не само квалифициран специалист, който да ги постави, но и отговорно отношение на пациента. Ако той спазва правилата на зъбната хигиена, просто няма от какво да се притеснява. Разбира се, трябва да се спазва и цикличността на профилактичните прегледи. Препоръчително е да посещаваме зъболекаря си два пъти годишно, за да сме сигурни, че се грижим правилно за своите имплантанти, както и че различните му съставни части не са се износили.

Забележка на редакцията

Имаме допълнителна информация, че центърът по орална имплантология на МУ – Варна, е създаден в края на септември тази година с решение на академичния съвет на университета. За ръководител е назначен академик Николай Попов.

{ 5 коментара… прочетете ги по-долу или прибавете свой }

Александър Цветанов януари 1, 2013 в 1:46

Здравейте Академик Попов,имам следното питане.Ако имам счупен зъб,от който почти нищо не е останало но на който корените са здрави и искам да го възстановя трябва ли да се поставя имплант в този случай или процедурата е друга.Не можах да намеря пълна информация по форумите по този въпрос,затова се обръщам към Вас и Ви благодаря предварително за отделеното внимание!

Галина Иванова януари 9, 2013 в 14:48

Навсякъде се предлагат импланти от различни зъболекари и различни марки и човек , който не разбира би се затруднил в избора, особено след като се предлагат импланти на достъпни цени от 480-500 лева(например в Токуда   и на други места ) и затова питам откакво да се ръководя при избора на имплант

Недко Георгиев януари 15, 2013 в 15:44

Уважаеми акад.Попов-здравейте!В стадий на първоначално лечение на пародонтит съм/антибиотици-за снемане възпалението/ но и с лекуващия лекар-д-р Мечкарова сме на мнение,че клатещите се два долни лицеви зъба изглежда ще се вадят,на 66 год.съм.Предпочитам имплантиране чрез имедиатния способ и като Ваш съгражданин от Сливен Ви моля да препоръчате  при кой Ваш добър ученик и последовател да отида на преглед във Варна,където живея сега.Желая Ви здраве!

Гергана Костова февруари 9, 2013 в 21:16

Здравейте, академик Попов,
У двете ми деца липсват зародиши на зъби: на 17-годишната ми дъщеря – на двата втори зъба, а на 11-годишният ми син – на двата втори и на 4 кътни.
Предстои им ортодонтско лечение и поставяне на импланти. 
Моля Ви да отговорите на въпроса ми: каква би могла да бъде причината за тези отклонения от нормата като вземете пред вид факта, че в моя и в рода на съпруга ми не се наблюдават такива и изключите генетичната.
Предварително Ви благодаря!
Гергана Костова, 
инж. биотехнолог и лекарска дъщеря
 
 

Таня Ангелова юли 7, 2015 в 8:47

Впечатлена съм от уменията на проф.Попов.Би било добре да има повече лекари и стоматолози като него!На днешно време много трудно човек може да попадне на съвестен, коректен и можещ лекар.Много от тях гледат само да измъкнат парите на бедния български човечец, без изобщо да му помогнат.Дано да има и такива лекари, които преди всичко да помагат на хората!Аз смятам, че когато човек е болен и му се помогне, той винаги ще намери начин да се отблагодари!Искам да попитам проф.Попов как мога да се свържа с него и каква е цената на поставянето на един имплант? С най-добри пожелания!

Оставете коментар

Previous post:

Next post: