Не се доверявайте само на един специалист, преди това направете проучване.

Академик чл.-кор. професор д-р Николай ПОПОВ, основоположник на зъбната имплантология в България.
Интервю на Мария КАРАБОЙЧЕВА, 30 Май 2012

Учебник за студенти, специализанти и специалисти „Зъбопротезна имплантология" представи съвсем скоро в Пловдив основоположникът на зъбната имплантология в България академик професор д-р Николай Попов. Това стана в Аула Магна на Стоматологичния факултет към Медицински университет. В създаването на уникалното помагало са включени и ученици на специалиста, които са свързани с него от много години и са защитили дисертации по имплантология под негово ръководство.

Акад. Николай Попов представя новия учебник по имплантология.- Академик Попов, защо избрахте Пловдив за представяне на своя учебник?
– Ще започна с едно малко предисловие. Действително става дума за учебник, който е предназначен в първата си част за студентите, а във втората – за специализанти и специалисти. Тоест едно универсално учебно помагало, каквото няма издадено в Европа. Това, бих казал, е уникалното, Защо в Пловдив? Това е градът, който е свързан с началото на дейността ми в имплантологията. Преди 30 години бях 6 г. в Пловдив, започнах с първите имплантати за целите на протезирането. Тоест не само сантименти, има и много уважителни причини да направя голямата промоция в Пловдив. Оставил съм си сърцето в Пловдив и не съм го взел обратно.
– Едно време имплантологията се приемаше у нас като нещо недостижимо. Сега се прилага по-често. Кога да използваме импланти?
– Имплантологията е толкова стара като лечебен подход, колкото е старо и човечеството, първите находки са в Хондурас при разкопки. Там е намерена долна челюст от череп, в която има здраво хванат зъб в областта на предните долни резци, издялан, оформен от камък. Този експонат се намира в музея на Харвардския университет. Става дума за нещо, което е от предколумбийската ера. Тоест хората са се мъчили да върнат загубени зъби по всякакъв начин. Особено на дворцови дами, на хора от елита и тогава го е имало. Тази специалност се разви много през последните години, вече е не само специалност. Аз твърдя нещо, което досега не е обявявано – за мен оралната имплантология е вече наука, със свой предмет на изучаване, със свои методи на изследване и лечение, със свои средства за рехабилитация на дъвкателния апарат. А кога могат да се ползват имплантати? Когато специалистите кажат, че оптималният подход за възстановяване на дъвкателния апарат може да се реализира чрез поставяне на един или повече имплантати. Прави се включително и през беззъба челюст. Слагат се повече на брой импланти и се връща младостта. За съжаление, те са още доста скъпи и не са по силите на всеки, който има нужда. Имплантатите са изключително средство за възстановяване на дъвкателния апарат. Защото, освен че имат естетическа функция, имат и профилактично действие – запазват челюстта, особено от беззъбите участъци, от настъпването на редукционни изменения. Предотвратяват „стареенето" на тези участъци.
– След колко годишна възраст могат да се поставят импланти, академик Попов?
 академик Николай Попов- Един от авторите в учебника – доцент Илиана Йончева, чиято дисертация беше свързана с имплантато-протетичното лечение в детска и юношеска възраст, дава много интересна информация за всички специалисти. А именно, че след 14-годишна възраст спокойно могат да се поставят единични имплантати. Но по показания и най-вече в областта на предните зъби.
– Колко години е продължителността на живота на един имплантат?
– Тази статистика е много интересна. Моят опит показва, че са „вечни". Имах пациент, на когото всички зъби бяха рухнали, с изключение на имплантатите. Когато всичко е поставено както трябва, могат да издържат 30-40 години.
– Възможно ли е да има отхвърляне?
– Има противопоказания, които са описани и в учебника и помагалата, които сме издали, Аз имам 8 книги в областта на имплантологията и в тях много точно е казано кога може и кога не. Има общи противопоказания, които са свързани със състоянието на организма – заболявания, които категорично отхвърлят поставянето на имплантати, и локални, които са свързани с характерни особености, настъпили след обеззъбяването и в устата на пациента въобще. Така че могат да бъдат отхвърлени, ако не се поставят както трябва, където трябва, не са подбрани правилно, поставени са от човек, който е недостатъчно компетентен. Или пък, ако са станали добре, но се натоварят повече с протезните конструкции, пак могат да бъдат загубени. Сложна специалност е имплантологията.
 имплантология- Как да изберем добър имплантолог?
– Аз съм написал една книга, която е отпечатана в ИК „Марица" и се казва „Чудото зъбни имплантати", която се разпространяваше по веригата „Хермес". Тя е един справочник за пациентите. Там има раздел как да изберем имплантолог. Ами като се отиде при няколко специалисти и се съберат становищата, за да се получи това, което трябва за възстановяване на дъвкателния апарат. В никакъв случай пациентите не бива да се доверяват само на един, за когото е казано, че е много добър. За да не стане беля. Парите са много и човек не трябва да рискува.

Източник:
http://www.marica.bg

 

Интервю във вестник „Народно дело“ – гр. Варна, автор: Юлия Георгиева

07.04.2010

Българинът има лоша зъбна хигиена и няма кой да го научи     Академик проф. д-р Николай Попов е роден в Сливен. Завършил е стоматологичния факултет на Медицинската академия и биологическия факултет на Софийския университет. Той е дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор e на […]

Прочетете цялата публикация →

Solid Information About Dental Care Which Is Straightforward To Understand

23.01.2015

Your smile is the first thing folk see when they meet you and it can turn out to be a factor is every new acquaintance’s initial impression of you. It's important to take care of your teeth to stop tooth decay and other dental Problems. Keep on reading to find beneficial tips and advice on […]

Прочетете цялата публикация →

What You Must Do For More Fit Teeth

20.01.2015

Do you feel like you aren't as informed about dentistry as you ought to be. Well, then it is time to do some reading! You're about to find out some great facts about dentist remove tonsil stones so that you can understand how the method works. It is important as dentistry is very detailed. After […]

Прочетете цялата публикация →

Can I Get Expecting With Herpes With Out Transmitting It To My Companion?

19.01.2015

Irritation is the preliminary noticeable stage of the outbreak. Subsequent stage, called the blister period, a fluid-stuffed blister arrives into existence. The health care phrase is herpes simplex virus or HSV and is also an exceptionally normal sickness. Let us say it can be Saturday and you have prepared by yourself for any crew outing […]

Прочетете цялата публикация →

Great Dental Care Strategies By Beauty Dentist Huntersville – You Are Able To Start Working With Right Now

11.01.2015

Regardless of how thoroughly clean you retain your mouth, it truly is a fantastic place for germs to breed. A lot of the time you may have your foods, some particles will likely be caught between your tooth. You could have gingivitis in case your gums are showing up pink and infected. This facet of […]

Прочетете цялата публикация →

Chinese Herbs For Depression: Specifics About Chinese Herbs For Melancholy

02.01.2015

Sunburn and little burns react perfectly to topical organic and natural cures with salves, lotions and ointments. If yours is not going to, if you ever won’t be able to, as a minimum be gentle together with your self. Chinese fertility herbs deliver the results using your menstrual cycle. I’m now recovering in my lodge […]

Прочетете цялата публикация →

The Truth About Experiencing Spiritual Healing

19.12.2014

When you're asking for non secular healing the actual experience can seem surreal. Choosing to give yourself over the Lord and ask him to take over your life can give you multiple benefits that you wouldn't originally think of. Experiencing spiritual healing as a driving force in your life is among the great blessing from […]

Прочетете цялата публикация →

Helpful Information On Caring For Your Teeth

17.12.2014

Many people would really love to have an ideal grin but have no clear idea how to about performing proper tooth care. If you're lost on this subject and would like helpful tips, then keep reading for a great education. Read below for tooth care tips that will give you that dazzling smile. Call any […]

Прочетете цялата публикация →

What Are The Symptoms Of Ebola Virus Infection

16.12.2014

Symptoms of ebola virus infection which is no longer an illness that only irregularly spread in most parts of Africa. As of 2014, it's currently possible for it to hit other continents. Doctors, aid staff and even journalists that visit the stricken region sometime return home to America, Europe and other places, bringing the pathogen […]

Прочетете цялата публикация →

Phenomenal Oral Care Pointers To Help Your Teeth

07.12.2014

There isn't any rejecting the undeniable fact that oral care and service is something that causes fear in the hearts of many [*T]. Nonetheless with a bit of data and discernment, securing tooth care that helps you rest easy and without agony is something inside everybody's reach. Keep on reading to find out how you […]

Прочетете цялата публикация →

Terrific Tips For Getting The Oral Care You Want

07.12.2014

Do you feel like you aren't as well informed about dentistry as you ought to be. Well, then it is time to do some reading! You're about to find out some great facts about dental work so that you can use them to aid you. It is vital as dentistry is very detailed. When brushing, […]

Прочетете цялата публикация →