Не се доверявайте само на един специалист, преди това направете проучване.

Академик чл.-кор. професор д-р Николай ПОПОВ, основоположник на зъбната имплантология в България.
Интервю на Мария КАРАБОЙЧЕВА, 30 Май 2012

Учебник за студенти, специализанти и специалисти „Зъбопротезна имплантология" представи съвсем скоро в Пловдив основоположникът на зъбната имплантология в България академик професор д-р Николай Попов. Това стана в Аула Магна на Стоматологичния факултет към Медицински университет. В създаването на уникалното помагало са включени и ученици на специалиста, които са свързани с него от много години и са защитили дисертации по имплантология под негово ръководство.

Акад. Николай Попов представя новия учебник по имплантология.- Академик Попов, защо избрахте Пловдив за представяне на своя учебник?
- Ще започна с едно малко предисловие. Действително става дума за учебник, който е предназначен в първата си част за студентите, а във втората – за специализанти и специалисти. Тоест едно универсално учебно помагало, каквото няма издадено в Европа. Това, бих казал, е уникалното, Защо в Пловдив? Това е градът, който е свързан с началото на дейността ми в имплантологията. Преди 30 години бях 6 г. в Пловдив, започнах с първите имплантати за целите на протезирането. Тоест не само сантименти, има и много уважителни причини да направя голямата промоция в Пловдив. Оставил съм си сърцето в Пловдив и не съм го взел обратно.
- Едно време имплантологията се приемаше у нас като нещо недостижимо. Сега се прилага по-често. Кога да използваме импланти?
- Имплантологията е толкова стара като лечебен подход, колкото е старо и човечеството, първите находки са в Хондурас при разкопки. Там е намерена долна челюст от череп, в която има здраво хванат зъб в областта на предните долни резци, издялан, оформен от камък. Този експонат се намира в музея на Харвардския университет. Става дума за нещо, което е от предколумбийската ера. Тоест хората са се мъчили да върнат загубени зъби по всякакъв начин. Особено на дворцови дами, на хора от елита и тогава го е имало. Тази специалност се разви много през последните години, вече е не само специалност. Аз твърдя нещо, което досега не е обявявано – за мен оралната имплантология е вече наука, със свой предмет на изучаване, със свои методи на изследване и лечение, със свои средства за рехабилитация на дъвкателния апарат. А кога могат да се ползват имплантати? Когато специалистите кажат, че оптималният подход за възстановяване на дъвкателния апарат може да се реализира чрез поставяне на един или повече имплантати. Прави се включително и през беззъба челюст. Слагат се повече на брой импланти и се връща младостта. За съжаление, те са още доста скъпи и не са по силите на всеки, който има нужда. Имплантатите са изключително средство за възстановяване на дъвкателния апарат. Защото, освен че имат естетическа функция, имат и профилактично действие – запазват челюстта, особено от беззъбите участъци, от настъпването на редукционни изменения. Предотвратяват „стареенето" на тези участъци.
- След колко годишна възраст могат да се поставят импланти, академик Попов?
 академик Николай Попов- Един от авторите в учебника – доцент Илиана Йончева, чиято дисертация беше свързана с имплантато-протетичното лечение в детска и юношеска възраст, дава много интересна информация за всички специалисти. А именно, че след 14-годишна възраст спокойно могат да се поставят единични имплантати. Но по показания и най-вече в областта на предните зъби.
- Колко години е продължителността на живота на един имплантат?
- Тази статистика е много интересна. Моят опит показва, че са „вечни". Имах пациент, на когото всички зъби бяха рухнали, с изключение на имплантатите. Когато всичко е поставено както трябва, могат да издържат 30-40 години.
- Възможно ли е да има отхвърляне?
- Има противопоказания, които са описани и в учебника и помагалата, които сме издали, Аз имам 8 книги в областта на имплантологията и в тях много точно е казано кога може и кога не. Има общи противопоказания, които са свързани със състоянието на организма – заболявания, които категорично отхвърлят поставянето на имплантати, и локални, които са свързани с характерни особености, настъпили след обеззъбяването и в устата на пациента въобще. Така че могат да бъдат отхвърлени, ако не се поставят както трябва, където трябва, не са подбрани правилно, поставени са от човек, който е недостатъчно компетентен. Или пък, ако са станали добре, но се натоварят повече с протезните конструкции, пак могат да бъдат загубени. Сложна специалност е имплантологията.
 имплантология- Как да изберем добър имплантолог?
- Аз съм написал една книга, която е отпечатана в ИК „Марица" и се казва „Чудото зъбни имплантати", която се разпространяваше по веригата „Хермес". Тя е един справочник за пациентите. Там има раздел как да изберем имплантолог. Ами като се отиде при няколко специалисти и се съберат становищата, за да се получи това, което трябва за възстановяване на дъвкателния апарат. В никакъв случай пациентите не бива да се доверяват само на един, за когото е казано, че е много добър. За да не стане беля. Парите са много и човек не трябва да рискува.

Източник:
http://www.marica.bg

 

Интервю във вестник „Народно дело“ – гр. Варна, автор: Юлия Георгиева

07.04.2010

Българинът има лоша зъбна хигиена и няма кой да го научи     Академик проф. д-р Николай Попов е роден в Сливен. Завършил е стоматологичния факултет на Медицинската академия и биологическия факултет на Софийския университет. Той е дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор e на […]

Прочетете цялата публикация →

Ovarian Cysts Treatment

23.04.2014

Will you’ve got an issue for instance Ovarian Cysts Pain? It really is not required to fear together with your precise situations. I’d propose a superb merchandise to meet your prerequisites. You could now reduce all of your troubles conveniently and pretty affordable. Ovarian CystTreatment Product has proven to be able to try out anything. […]

Прочетете цялата публикация →

Ovarian Cyst Treatment

23.04.2014

Will there’s a problem for example Ovarian Cyst Pain? You do not ought to worry along with your precise situations. I propose a terrific product to satisfy your requires. Now you’ll be able to reduce all your complications conveniently and incredibly affordable. Ovarian Cyst Treatment Product has verified to get the ability to you have […]

Прочетете цялата публикация →

Tinnitus Treatment

22.04.2014

Tinnitus Miracle is really a aspect that has been verified to cope with lots of tinnitus. It becomes an instance Tonal Tinnitus, Pulsatile Tinnitus, Muscular Tinnitus, Vascular Tinnitus, Exterior/Middle/Body Tinnitus, Nerve Path Tinnitus, Ringing, buzzing, hissing, beeping, clicking or pulsing sounds, Tinnitus as a result of Ménière’s ailment, Goal or Subjective Tinnitus. Tinnitus Medication is […]

Прочетете цялата публикация →

Warts, Moles And Skin Tags – Are They Going To Turn Out To Be Cancer?

20.04.2014

Skin tags pose no real danger. They may be not planning to grow to be tumor. Nevertheless in some cases they can be irritating notably if they’re located across the collar. You may even come to a decision to remove an epidermis tag for cosmetic good reasons. When a single sights  warts, certain focus ought […]

Прочетете цялата публикация →

Uterine Fibroids Treatment

20.04.2014

Uterine Fibroids Treatment are something which continues to be confirmed to deal with fibroids illness. Uterine Fibroids Treatment to deal with a volume of disorders for instance Massive or tiny Uterine Fibroids, Subserosal Uterine Fibroids, Submucosal Fibroids, Broad Ligament Fibroids, Cervical Fibroids, Intramural Fibroids, Pedunculated Fibroids, Calcified Fibroids. Natural Fibroid Treatment techniques unquestionably definitely really are […]

Прочетете цялата публикация →

How Does One Get Warts?

20.04.2014

You are getting warts when you happen to be are contaminated with an individuals papilloma virus or warts. A wart reaches reality a non-tumor triggered by contamination employing this type of virus. When you’ve got been strains within the human papilloma virus plus a few of people types cause unique type of warts . Herpes […]

Прочетете цялата публикация →

Uterine Fibroids Treatment

20.04.2014

Uterine Fibroids Treatment techniques are something that continues to be shown to manage fibroids condition. Uterine Fibroids Treatment to deal with a quantity of situations as an example Tiny or massive Uterine Fibroids, Subserosal Uterine Fibroids, Submucosal Fibroids, Broad Ligament Fibroids, Cervical Fibroids, Intramural Fibroids, Pedunculated Fibroids, Calcified Fibroids. Natural Fibroid Treatment procedures unquestionably certainly […]

Прочетете цялата публикация →

Philips Sonicare HX6731/02 Healthywhite Rechargeable Electric Toothbrush

09.04.2014

I’ve been using the Philips Sonicare HX6731/02 Healthywhite Rechargeable Electric Toothbrush for a month now. I have to say that it is great. Lil bit expensive for toothbrush. But buy this, I save much money than go to dentist. It was more effective than manual brushing. Philips Sonicare HX6731/02 Healthywhite Rechargeable Electric Toothbrush is amazing. […]

Прочетете цялата публикация →

Charlotte Dentist Discuss Dental Treatments That Improve The Appearance Of Teeth

08.04.2014

When you are feeling self-conscious about your smile, it can impact your entire life. Your self confidence could be impacted and you may take measures to avoid smiling. Although your teeth play an important role in the appearance of your smile, it is not necessary to put up with your present appearance. Solutions are available […]

Прочетете цялата публикация →

Charlotte Dentist Debate Speaking To Kids About Their Smile

06.04.2014

When kids get older and reach the early to mid-teen years, it can be difficult to chat about their cleanliness habits and oral health. Teens may not feel comfortable with the conversation and they may even try to brush off the topic. Although your folks dentist in Charlotte can help by providing your teenaged youngsters […]

Прочетете цялата публикация →