Не се доверявайте само на един специалист, преди това направете проучване.

Академик чл.-кор. професор д-р Николай ПОПОВ, основоположник на зъбната имплантология в България.
Интервю на Мария КАРАБОЙЧЕВА, 30 Май 2012

Учебник за студенти, специализанти и специалисти „Зъбопротезна имплантология" представи съвсем скоро в Пловдив основоположникът на зъбната имплантология в България академик професор д-р Николай Попов. Това стана в Аула Магна на Стоматологичния факултет към Медицински университет. В създаването на уникалното помагало са включени и ученици на специалиста, които са свързани с него от много години и са защитили дисертации по имплантология под негово ръководство.

Акад. Николай Попов представя новия учебник по имплантология.- Академик Попов, защо избрахте Пловдив за представяне на своя учебник?
- Ще започна с едно малко предисловие. Действително става дума за учебник, който е предназначен в първата си част за студентите, а във втората – за специализанти и специалисти. Тоест едно универсално учебно помагало, каквото няма издадено в Европа. Това, бих казал, е уникалното, Защо в Пловдив? Това е градът, който е свързан с началото на дейността ми в имплантологията. Преди 30 години бях 6 г. в Пловдив, започнах с първите имплантати за целите на протезирането. Тоест не само сантименти, има и много уважителни причини да направя голямата промоция в Пловдив. Оставил съм си сърцето в Пловдив и не съм го взел обратно.
- Едно време имплантологията се приемаше у нас като нещо недостижимо. Сега се прилага по-често. Кога да използваме импланти?
- Имплантологията е толкова стара като лечебен подход, колкото е старо и човечеството, първите находки са в Хондурас при разкопки. Там е намерена долна челюст от череп, в която има здраво хванат зъб в областта на предните долни резци, издялан, оформен от камък. Този експонат се намира в музея на Харвардския университет. Става дума за нещо, което е от предколумбийската ера. Тоест хората са се мъчили да върнат загубени зъби по всякакъв начин. Особено на дворцови дами, на хора от елита и тогава го е имало. Тази специалност се разви много през последните години, вече е не само специалност. Аз твърдя нещо, което досега не е обявявано – за мен оралната имплантология е вече наука, със свой предмет на изучаване, със свои методи на изследване и лечение, със свои средства за рехабилитация на дъвкателния апарат. А кога могат да се ползват имплантати? Когато специалистите кажат, че оптималният подход за възстановяване на дъвкателния апарат може да се реализира чрез поставяне на един или повече имплантати. Прави се включително и през беззъба челюст. Слагат се повече на брой импланти и се връща младостта. За съжаление, те са още доста скъпи и не са по силите на всеки, който има нужда. Имплантатите са изключително средство за възстановяване на дъвкателния апарат. Защото, освен че имат естетическа функция, имат и профилактично действие – запазват челюстта, особено от беззъбите участъци, от настъпването на редукционни изменения. Предотвратяват „стареенето" на тези участъци.
- След колко годишна възраст могат да се поставят импланти, академик Попов?
 академик Николай Попов- Един от авторите в учебника – доцент Илиана Йончева, чиято дисертация беше свързана с имплантато-протетичното лечение в детска и юношеска възраст, дава много интересна информация за всички специалисти. А именно, че след 14-годишна възраст спокойно могат да се поставят единични имплантати. Но по показания и най-вече в областта на предните зъби.
- Колко години е продължителността на живота на един имплантат?
- Тази статистика е много интересна. Моят опит показва, че са „вечни". Имах пациент, на когото всички зъби бяха рухнали, с изключение на имплантатите. Когато всичко е поставено както трябва, могат да издържат 30-40 години.
- Възможно ли е да има отхвърляне?
- Има противопоказания, които са описани и в учебника и помагалата, които сме издали, Аз имам 8 книги в областта на имплантологията и в тях много точно е казано кога може и кога не. Има общи противопоказания, които са свързани със състоянието на организма – заболявания, които категорично отхвърлят поставянето на имплантати, и локални, които са свързани с характерни особености, настъпили след обеззъбяването и в устата на пациента въобще. Така че могат да бъдат отхвърлени, ако не се поставят както трябва, където трябва, не са подбрани правилно, поставени са от човек, който е недостатъчно компетентен. Или пък, ако са станали добре, но се натоварят повече с протезните конструкции, пак могат да бъдат загубени. Сложна специалност е имплантологията.
 имплантология- Как да изберем добър имплантолог?
- Аз съм написал една книга, която е отпечатана в ИК „Марица" и се казва „Чудото зъбни имплантати", която се разпространяваше по веригата „Хермес". Тя е един справочник за пациентите. Там има раздел как да изберем имплантолог. Ами като се отиде при няколко специалисти и се съберат становищата, за да се получи това, което трябва за възстановяване на дъвкателния апарат. В никакъв случай пациентите не бива да се доверяват само на един, за когото е казано, че е много добър. За да не стане беля. Парите са много и човек не трябва да рискува.

Източник:
http://www.marica.bg

 

Интервю във вестник „Народно дело“ – гр. Варна, автор: Юлия Георгиева

07.04.2010

Българинът има лоша зъбна хигиена и няма кой да го научи     Академик проф. д-р Николай Попов е роден в Сливен. Завършил е стоматологичния факултет на Медицинската академия и биологическия факултет на Софийския университет. Той е дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор e на […]

Прочетете цялата публикация →

3 Different Teeth Whitening Solutions

23.07.2014

Having pearly white teeth has its benefits. As a person, you know that having beautiful teeth is the secret of having a confident smile. Over the past few years, various teeth whitening procedures and products are being introduced to the general public. Which of these solutions actually work best? This article will help you decide […]

Прочетете цялата публикация →

There Are Lots Of Techniques And Methods That Supply One New Principle On Yeast Infection Medicine

29.05.2014

Later on, it will be discussed about yeast infection remedies. There are still few people who recognize essentially the most about yeast infection. It actually the very trivial organisms which may live within the vagina, skin area, and also gut. The fact it can truly cause severe problems to the body. Specifically, the actual fungus […]

Прочетете цялата публикация →

All You Must Learn About Dental Veneers

15.10.2013

Dental Veneers are thin shells of porcelain which are usually put on the front teeth. The procedure is reasonably flexible and the patient only requires tiny anesthesia. In other cases, no anesthesia is required in any way. This is a very convenient strategy of improving the appearance of your teeth. Different folk have the procedure […]

Прочетете цялата публикация →

Options In Teeth Whitening

15.10.2013

Whitening your teeth is something that you can do simply. In fact , if you look at superstore stores, you'll find 1,000 kits on the shelves designed for home use, overnite use or even spot whitening use. Even your dentist does a home whitening and an in-office whitening procedure that creates wonderful evenly coloured teeth. […]

Прочетете цялата публикация →

Questions You Should Ask Your Cosmetic Dentist

15.10.2013

Your grin says lots about you. Your teeth are the first thing people notice when you talk. If your teeth are not white, folks might make judgments about you that aren’t correct. You can keep your teeth white by brushing them daily and visiting a cosmetic dentist. You must visit a cosmetic dentist at least […]

Прочетете цялата публикация →

Dentist San Antonio Natural Remedies To A Severe Toothache

15.10.2013

Cosmetic Dentist San Antonio A toothache is very common, yet a painful problem that affects almost everybody at some time during their lives. There are several factors that could lead to toothaches. Even though a toothache is not a major problem on its own, it could lead to a lot of discomfort.Generally, toothache is caused […]

Прочетете цялата публикация →

San Diego TMJ Steps You Need To Use So You Can Get Rid Of The Pain Caused By Temporomandibular Joint Pain

14.10.2013

TMJ, also known as temporomandibular joint pain is a medical problem brought about by the inflammation of the joints which connects the jaw to your skull, the joint is located at the sides of your head and it can actually cause severe pains, people who have TMJ often have difficulty speaking, eating and sometimes, they […]

Прочетете цялата публикация →

Best Orthodontist In San Diego Knowing All About The Various Symptoms That Points Out The Need For Orthodontic Procedures In Children

14.10.2013

Best Orthodontist In San Diego These days, knowing when to see an orthodontist is already common knowledge, when one has teeth gaps, or when one is dealing with crooked teeth, people will opt to see an orthodontist right away, but there are other problems that can be remedied by the orthodontist, in fact, you can […]

Прочетете цялата публикация →

Orthodontist San Diego Identifying The Various Signs That Tell Of The Need For Orthodontic Treatments In Children

14.10.2013

These days, people are already aware when to go and see an orthodontist, one can actually go there when they have teeth gaps and crooked teeth, but there are a lot of other treatments available at the orthodontist’s clinic, in fact, you can take your little ones with you well before any problems develop so […]

Прочетете цялата публикация →

Fort Worth Cosmetic Dentist Do You Need A Root Canal For That Toothache

14.10.2013

Dentist Fort Worth TX The treatment undertaken when repairing a tooth which is badly damaged is referred to as a root canal. The pulp is found in the center of the tooth and in canals called root canals inside the root of each tooth.Pulp includes connective tissue, nerves and blood vessels. Pulp nourishes the tooth […]

Прочетете цялата публикация →