Не се доверявайте само на един специалист, преди това направете проучване.

Академик чл.-кор. професор д-р Николай ПОПОВ, основоположник на зъбната имплантология в България.
Интервю на Мария КАРАБОЙЧЕВА, 30 Май 2012

Учебник за студенти, специализанти и специалисти „Зъбопротезна имплантология" представи съвсем скоро в Пловдив основоположникът на зъбната имплантология в България академик професор д-р Николай Попов. Това стана в Аула Магна на Стоматологичния факултет към Медицински университет. В създаването на уникалното помагало са включени и ученици на специалиста, които са свързани с него от много години и са защитили дисертации по имплантология под негово ръководство.

Акад. Николай Попов представя новия учебник по имплантология.– Академик Попов, защо избрахте Пловдив за представяне на своя учебник?
– Ще започна с едно малко предисловие. Действително става дума за учебник, който е предназначен в първата си част за студентите, а във втората – за специализанти и специалисти. Тоест едно универсално учебно помагало, каквото няма издадено в Европа. Това, бих казал, е уникалното, Защо в Пловдив? Това е градът, който е свързан с началото на дейността ми в имплантологията. Преди 30 години бях 6 г. в Пловдив, започнах с първите имплантати за целите на протезирането. Тоест не само сантименти, има и много уважителни причини да направя голямата промоция в Пловдив. Оставил съм си сърцето в Пловдив и не съм го взел обратно.
– Едно време имплантологията се приемаше у нас като нещо недостижимо. Сега се прилага по-често. Кога да използваме импланти?
– Имплантологията е толкова стара като лечебен подход, колкото е старо и човечеството, първите находки са в Хондурас при разкопки. Там е намерена долна челюст от череп, в която има здраво хванат зъб в областта на предните долни резци, издялан, оформен от камък. Този експонат се намира в музея на Харвардския университет. Става дума за нещо, което е от предколумбийската ера. Тоест хората са се мъчили да върнат загубени зъби по всякакъв начин. Особено на дворцови дами, на хора от елита и тогава го е имало. Тази специалност се разви много през последните години, вече е не само специалност. Аз твърдя нещо, което досега не е обявявано – за мен оралната имплантология е вече наука, със свой предмет на изучаване, със свои методи на изследване и лечение, със свои средства за рехабилитация на дъвкателния апарат. А кога могат да се ползват имплантати? Когато специалистите кажат, че оптималният подход за възстановяване на дъвкателния апарат може да се реализира чрез поставяне на един или повече имплантати. Прави се включително и през беззъба челюст. Слагат се повече на брой импланти и се връща младостта. За съжаление, те са още доста скъпи и не са по силите на всеки, който има нужда. Имплантатите са изключително средство за възстановяване на дъвкателния апарат. Защото, освен че имат естетическа функция, имат и профилактично действие – запазват челюстта, особено от беззъбите участъци, от настъпването на редукционни изменения. Предотвратяват „стареенето" на тези участъци.
– След колко годишна възраст могат да се поставят импланти, академик Попов?
 академик Николай Попов– Един от авторите в учебника – доцент Илиана Йончева, чиято дисертация беше свързана с имплантато-протетичното лечение в детска и юношеска възраст, дава много интересна информация за всички специалисти. А именно, че след 14-годишна възраст спокойно могат да се поставят единични имплантати. Но по показания и най-вече в областта на предните зъби.
– Колко години е продължителността на живота на един имплантат?
– Тази статистика е много интересна. Моят опит показва, че са „вечни". Имах пациент, на когото всички зъби бяха рухнали, с изключение на имплантатите. Когато всичко е поставено както трябва, могат да издържат 30-40 години.
– Възможно ли е да има отхвърляне?
– Има противопоказания, които са описани и в учебника и помагалата, които сме издали, Аз имам 8 книги в областта на имплантологията и в тях много точно е казано кога може и кога не. Има общи противопоказания, които са свързани със състоянието на организма – заболявания, които категорично отхвърлят поставянето на имплантати, и локални, които са свързани с характерни особености, настъпили след обеззъбяването и в устата на пациента въобще. Така че могат да бъдат отхвърлени, ако не се поставят както трябва, където трябва, не са подбрани правилно, поставени са от човек, който е недостатъчно компетентен. Или пък, ако са станали добре, но се натоварят повече с протезните конструкции, пак могат да бъдат загубени. Сложна специалност е имплантологията.
 имплантология– Как да изберем добър имплантолог?
– Аз съм написал една книга, която е отпечатана в ИК „Марица" и се казва „Чудото зъбни имплантати", която се разпространяваше по веригата „Хермес". Тя е един справочник за пациентите. Там има раздел как да изберем имплантолог. Ами като се отиде при няколко специалисти и се съберат становищата, за да се получи това, което трябва за възстановяване на дъвкателния апарат. В никакъв случай пациентите не бива да се доверяват само на един, за когото е казано, че е много добър. За да не стане беля. Парите са много и човек не трябва да рискува.

Източник:
http://www.marica.bg

 

Интервю във вестник „Народно дело“ – гр. Варна, автор: Юлия Георгиева

07.04.2010

Българинът има лоша зъбна хигиена и няма кой да го научи     Академик проф. д-р Николай Попов е роден в Сливен. Завършил е стоматологичния факултет на Медицинската академия и биологическия факултет на Софийския университет. Той е дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор e на […]

Прочетете цялата публикация →

Dental Issues As Well As The Finest Way To Deal With Them With Dentzz

20.04.2015

You can also get the support of on-line assets to locate the easiest dental clinic in Delhi. If the dentist lets you know which you need an costly technique, visit an additional dentist and have a next quotation. England, Germany, Austria, US and Switzerland are some of your nations the travellers come from. Everybody has […]

Прочетете цялата публикация →

Dental Care Advantage Elderly Program

10.04.2015

Home dental treatment. dental care benefit elderly program.Home oral care is to be provided more emphasis nowadays due to that the dental diseases are emerging when it come to pet dog animals like pet dogs to a higher level. Though you are providing house oral care, if you presume on the expansion of the dental […]

Прочетете цялата публикация →

Healthy Gums Start Here With This Fantastic Information

09.04.2015

Many folks are not happy with their smiles. Many of us believe it is reasonably difficult to take care of their teeth. Know that there is hope! Your grin can be perfect and healthy if you spend a short while on dental hygiene each day. Keep reading for useful dental care information that has been […]

Прочетете цялата публикация →

Dental Advice For A Good Mouth

08.04.2015

Are you desiring to do better with your oral care. Have you had issues with looking after your oral cleanliness? If so , then you will find this guide to be handy. Follow along and you can work out what you can do to be sure that any dental problem you have is looked after. […]

Прочетете цялата публикация →

Some Smart Suggestions To Help Care For Your Teeth

07.03.2015

When we are young, we frequently don’t target the seriousness of tooth care. As we get older, we frequently realize the things we’ve taken lightly when we were younger. It is critical that you do not head down the wrong trail! Look after your teeth and they will thank you for an entire life. Use […]

Прочетете цялата публикация →

Simple Tips Any Person Can Use When Going To The Dentist

05.03.2015

Many mothers and fathers receive referrals to a pediatric orthodontist from their dentist, and those referrals lead straight to recommendations for thousands of dollars of treatment. Frequently these kids are still in the initial years of junior school. Nonetheless waiting for their mouths to grow regularly corrects many of the Problems that dentists notice at […]

Прочетете цялата публикация →

Wonderful Information And Tips For Improving Your Grin

05.03.2015

Making a good first impression is important in a selection of eventualities. A winning smile is one of the best ways to ensure a good initial impression. A large number of individuals do not make good nutritive decisions or do not spend enough time brushing and flossing. There are numerous helpful dental hygiene tips in […]

Прочетете цялата публикация →

Oral Hygiene Tips You Want To Exploit!

04.03.2015

It is vital to properly care for your teeth because it’s the first thing people notice. Often, it’s a little difficult to know exactly how to find good oral care information. The article below will help you find what you need. Apple Cider Get apple cider vinegar. Gargle with it in the morning before brushing. […]

Прочетете цялата публикация →

Appearance Of One’s Ideal Smile By Productive Dentists And Dental Well Being Treatment

02.03.2015

The scenario could be like „Gone for one thing and received something“. This is why dental wellbeing treatment for your personal canine is so crucial. sixty five p.c of huge corporations provide dental positive aspects. A single must be anxious about his dental nicely being. Tooth improvement can be a significant supply when we are […]

Прочетете цялата публикация →

How To Get Fantastic Treatment Of One’s Dental Effectively Currently Being

24.02.2015

There are about eighty youngsters residing in the New Hope College which is most certainly the only graphic they can have of by themselves for numerous many years otherwise their total childhood. We printed them out proper there on this modest transportable printer but each and every photograph took 1.5 minutes to print.do the math. […]

Прочетете цялата публикация →