Не се доверявайте само на един специалист, преди това направете проучване.

Академик чл.-кор. професор д-р Николай ПОПОВ, основоположник на зъбната имплантология в България.
Интервю на Мария КАРАБОЙЧЕВА, 30 Май 2012

Учебник за студенти, специализанти и специалисти „Зъбопротезна имплантология" представи съвсем скоро в Пловдив основоположникът на зъбната имплантология в България академик професор д-р Николай Попов. Това стана в Аула Магна на Стоматологичния факултет към Медицински университет. В създаването на уникалното помагало са включени и ученици на специалиста, които са свързани с него от много години и са защитили дисертации по имплантология под негово ръководство.

Акад. Николай Попов представя новия учебник по имплантология.- Академик Попов, защо избрахте Пловдив за представяне на своя учебник?
– Ще започна с едно малко предисловие. Действително става дума за учебник, който е предназначен в първата си част за студентите, а във втората – за специализанти и специалисти. Тоест едно универсално учебно помагало, каквото няма издадено в Европа. Това, бих казал, е уникалното, Защо в Пловдив? Това е градът, който е свързан с началото на дейността ми в имплантологията. Преди 30 години бях 6 г. в Пловдив, започнах с първите имплантати за целите на протезирането. Тоест не само сантименти, има и много уважителни причини да направя голямата промоция в Пловдив. Оставил съм си сърцето в Пловдив и не съм го взел обратно.
– Едно време имплантологията се приемаше у нас като нещо недостижимо. Сега се прилага по-често. Кога да използваме импланти?
– Имплантологията е толкова стара като лечебен подход, колкото е старо и човечеството, първите находки са в Хондурас при разкопки. Там е намерена долна челюст от череп, в която има здраво хванат зъб в областта на предните долни резци, издялан, оформен от камък. Този експонат се намира в музея на Харвардския университет. Става дума за нещо, което е от предколумбийската ера. Тоест хората са се мъчили да върнат загубени зъби по всякакъв начин. Особено на дворцови дами, на хора от елита и тогава го е имало. Тази специалност се разви много през последните години, вече е не само специалност. Аз твърдя нещо, което досега не е обявявано – за мен оралната имплантология е вече наука, със свой предмет на изучаване, със свои методи на изследване и лечение, със свои средства за рехабилитация на дъвкателния апарат. А кога могат да се ползват имплантати? Когато специалистите кажат, че оптималният подход за възстановяване на дъвкателния апарат може да се реализира чрез поставяне на един или повече имплантати. Прави се включително и през беззъба челюст. Слагат се повече на брой импланти и се връща младостта. За съжаление, те са още доста скъпи и не са по силите на всеки, който има нужда. Имплантатите са изключително средство за възстановяване на дъвкателния апарат. Защото, освен че имат естетическа функция, имат и профилактично действие – запазват челюстта, особено от беззъбите участъци, от настъпването на редукционни изменения. Предотвратяват „стареенето" на тези участъци.
– След колко годишна възраст могат да се поставят импланти, академик Попов?
 академик Николай Попов- Един от авторите в учебника – доцент Илиана Йончева, чиято дисертация беше свързана с имплантато-протетичното лечение в детска и юношеска възраст, дава много интересна информация за всички специалисти. А именно, че след 14-годишна възраст спокойно могат да се поставят единични имплантати. Но по показания и най-вече в областта на предните зъби.
– Колко години е продължителността на живота на един имплантат?
– Тази статистика е много интересна. Моят опит показва, че са „вечни". Имах пациент, на когото всички зъби бяха рухнали, с изключение на имплантатите. Когато всичко е поставено както трябва, могат да издържат 30-40 години.
– Възможно ли е да има отхвърляне?
– Има противопоказания, които са описани и в учебника и помагалата, които сме издали, Аз имам 8 книги в областта на имплантологията и в тях много точно е казано кога може и кога не. Има общи противопоказания, които са свързани със състоянието на организма – заболявания, които категорично отхвърлят поставянето на имплантати, и локални, които са свързани с характерни особености, настъпили след обеззъбяването и в устата на пациента въобще. Така че могат да бъдат отхвърлени, ако не се поставят както трябва, където трябва, не са подбрани правилно, поставени са от човек, който е недостатъчно компетентен. Или пък, ако са станали добре, но се натоварят повече с протезните конструкции, пак могат да бъдат загубени. Сложна специалност е имплантологията.
 имплантология- Как да изберем добър имплантолог?
– Аз съм написал една книга, която е отпечатана в ИК „Марица" и се казва „Чудото зъбни имплантати", която се разпространяваше по веригата „Хермес". Тя е един справочник за пациентите. Там има раздел как да изберем имплантолог. Ами като се отиде при няколко специалисти и се съберат становищата, за да се получи това, което трябва за възстановяване на дъвкателния апарат. В никакъв случай пациентите не бива да се доверяват само на един, за когото е казано, че е много добър. За да не стане беля. Парите са много и човек не трябва да рискува.

Източник:
http://www.marica.bg

 

Интервю във вестник „Народно дело“ – гр. Варна, автор: Юлия Георгиева

07.04.2010

Българинът има лоша зъбна хигиена и няма кой да го научи     Академик проф. д-р Николай Попов е роден в Сливен. Завършил е стоматологичния факултет на Медицинската академия и биологическия факултет на Софийския университет. Той е дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор e на […]

Прочетете цялата публикация →

Treatment Of Tonsil Stones Infection With Natural Cures

14.09.2014

Natural cure for tonsil stones with certain sicknesses that appear to be easy but if overlooked, they become lingering. Tonsil stones, or tonsillitis is among those illnesses that should not be ignored. While there continue to be many natural cure for tonsil stones medicine and vaccination treatments available for removing them, just a few of […]

Прочетете цялата публикация →

A Quick Trick For Removing Tonsil Stones

12.09.2014

What is throat stones a question often asked by many individuals, and they're puzzled by what they are. This actual term is rather deceiving considering that these aren't stones in any means. Precisely what is throat stones is another name described as tonsil stones and its clinical term tonsilloliths. Why Do Individuals Study What Throat […]

Прочетете цялата публикация →

A Short Description Of The Herpes Virus And The Way Herpes Remedy Can Help

09.09.2014

Who would want to have bad breath or halitosis? I do not believe anybody would need to have poor breath. Unfortunately, no create a distinction how a great deal we hated to get a single if we usually do not contemplate excellent care our oral and dental health, it truly is possible that we are […]

Прочетете цялата публикация →

Dental Care Today Reviews Free

03.09.2014

dental care today reviews free. Aetna Plan holders could possibly get as much as 15 to Half discount from various dental treatments services. It may also help to know that your particular insurance is handled by one of the leading companies with regards to health insurances. By doing this, you are assured that you will […]

Прочетете цялата публикация →

Easy Pointers Which Will Help You Understand Maltese Puppy Care

31.08.2014

Are you wondering ways to take much better care of your young dog. Many people feel that caring for their young dog is simply too much to control. Some people actually give up and return their puppy dog or take them to a shelter. This tips on maltese puppy care will certainly help you with […]

Прочетете цялата публикация →

Easy Pointers Which Will Help You Understand Maltese Puppy Care

27.08.2014

Are you wondering ways to take much better care of your young dog. Many people feel that caring for their young dog is simply too much to control. Some people actually give up and return their puppy dog or take them to a shelter. The tips on maltese puppy care will certainly help you will […]

Прочетете цялата публикация →

Tips For Retaining Herpes Outbreaks At Bay All Through Holidays

22.08.2014

Genital herpes is an infection from the virus referred to as herpes simplex virus or HSV. This virus is transmitted by way of make contact with with the mucus lining on the vagina and enters your body by means of small breaks inside the skin or mucus membranes. This virus travels on the nerve roots […]

Прочетете цялата публикация →

Finding The Best Cosmetic Dentist For Your Budget

19.08.2014

Thanks to modern technology, more and more treatments are being available to help people achieve their dream smile. Those aspiring to undergo smile makeovers are not focused on their appearance alone, contrary to popular belief. It’s true that vanity plays a role in this, but aspiring to change one’s smile is actually more about building […]

Прочетете цялата публикация →

Natural Methods You Can Try At Home For Treating Tonsils Stones

17.08.2014

Treating tonsil stones is superb for an individual who wishes to get rid of their problem if utilised correctly. With this sort of illness taking the best medicines are not quite enough to treat it because a change in your well-being and way of living is compulsory to see wonderful results. The Best Methods For […]

Прочетете цялата публикация →

Natural Cures For Chronic Tonsil Stones Relief

30.07.2014

There are several ailments that appear to be siple however if ignored, they become persistent. Tonsil stones or tonsiloliths is one of them. While there are countless prescription medications freely available for getting shot of them, not all them provide permanent relief. If you want an irrevocable option to get shot of chronic tonsil stones […]

Прочетете цялата публикация →