Rounded Rectangle:       ИНТЕРЕСНО
     ПРЕДГОВОР КЪМ КНИГАТА

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПАЦИЕНТА

             Днес денталната имплантология бележи изключително бурно развитие, превръщайки се в самостоятелна дисциплина, разполагаща с прецизни и надеждни методи на лечение. След множеството конгреси, симпозиуми и курсове по имплантология, предназначени за практикуващи клиницисти и въвеждането на имплантологията в университетското обучение на студентите по дентална медицина, съвсем навреме идва тази книга, имаща за цел да запълни липсващото звено в информацията, посветена на имплантологията у нас - надеждна, компетентна и достъпна информация, предназначена за пациентите ни. А пациентите - те са крайните „потребители” на „чудото”- зъбни имплантати. Имплантатите са средството, предназначено за лечение след загубата на естествените им зъби с всички неприятни усложнения и последствия, до които тя води. Те са средство за подобряване на качеството им на живот.

             За мен, удоволствието да държа тази книга в ръцете си е още по-голямо, тъй като авторът и е основоположникът на денталната имплантология у нас - Акад. Николай Попов.

             Бидейки основател на българската имплантологична школа, Акад. Попов е човекът с най-голям принос за утвърждаването на имплантологията в България. Учител на поколения лекари по дентална медицина, той посвещава голяма част от своя професионален път на имплантологията, като научна, клинична и учебна дисциплина, написва първите монографии и учебници по имплантология у нас и изнася първите лекции посветени на зъбопротезната имплантология. Автор е на голям брой научни публикации в областта на имплантологията. Негова е и заслугата за първите имплантатни системи разработени, регистрирани и практически приложени у нас, както и за първите курсове по зъбопротезна имплантология. Акад. Попов е учредител и почетен председател на Българската асоциация по орална имплантология. Член е на Международния конгрес на оралните имплантолози (ICOI)-най-голямата имплантологична организация в света.

             Справочникът е написан в характерния за автора стил - методичен, систематизиран, ясен и последователен. Едновременно с това, информацията е поднесена на достъпен език и ниво, удовлетворяващо потребностите на широкия кръг от читатели, за които е предназначена.

             В справочника е представена ценна информация за принципите на лечение с помощта на имплантати, както и конкретни съвети към пациентите, подлагащи се или преценили, че имат нужда да се подложат на такова лечение. Представени са предимствата на лечението с имплантати, както и неговите конвенционални алтернативи.

             Освен за пациенти, справочникът ще бъде полезен и за средния денталномедицински персонал, зъботехници, студенти по дентална медицина, както и за онези лекари по дентална медицина, които искат да проведат първата битка с консервативното си отношение към денталните имплантати. За тях - какво по-добро оръжие от свидетелствата поднесени от авторът и подкрепени от безспорния му авторитет.

             За практикуващите имплантология, този справочник ще помогне при мотивиране на пациентите, на които той ще предостави „на готово”, необходимата им информация и ще отговори на въпросите на онези от тях, които биха желали да навлезат в повече детайли.

 

Д-р Стефан Пеев

Председател

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОРАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

 

 

Версия: ЮНИ 2012

Този сайт е оптимизиран за работа с Microsoft Internet Explorer.

Всички права запазени. Електронният справочник по зъбна имплантология за пациенти е защитен продукт.

Използването на текст, снимки и илюстрации може да стане само след изрично съгласие на автора и при задължително цитиране на този източник.

SocialTwist Tell-a-Friend
Real Time Web Analytics