Rounded Rectangle:       АКТУАЛНИ 
      НОВИНИ

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПАЦИЕНТА

ЯНУАРИ 2014

 

Със заповед на министъра на здравеопазването акад. Попов е назначен за национален консултант по зъбна имплантология.

 

 

МАРТ 2009 – ЮЛИ 2009

 

Акад. Попов ръководи няколко заседания  на Специализирания научен съвет по стоматология (дентална медицина) и лицево-челюстна хирургия към Висшата атестационна комисия.

 

 

МАРТ 2009

 

В предпечатна подготовка влязоха 2 книги – учебни помагала на акад. Попов.

 

ФЕВРУАРИ 2009

 

На 27 февруари  акад. Н. Попов откри международен симпозиум, организиран от фирма “Патриция”

 

На 7 февруари  акад. Н. Попов поздрави новоизбрания “Дентален лекар на годината”  на тържествена проява, организирана от Сдружението на българските зъболекари в град Велико Търново.

 

На 6 февруари  акад. Н. Попов председателства отчетно—изборното събрание на Българската асоциация по орална имплантология в гр. Хисаря.

 

 

ЯНУАРИ 2009

 

На 16 януари  акад. Н. Попов бе в гр. Варна и участва в откриването на Центъра по зъбна имплантология и в научната проява по този повод. Гост бе Президента на Световната асоциация по орална имплантология проф. Алди Палти –Германия. На срещата между акад. Попов и проф. Алди Палти се обсъдиха въпроси, свързани с бъдещото развитие на центъра в международен план.

 

 

ДЕКЕМВРИ 2008

 

На 8 и 9 декември акад. Попов посети Медицинския университет в град Варна във връзка с установяването на териториалната база на Центъра по зъбна имплантология и подготовката за откриването му.

 

 

НОЕМВРИ 2008

 

В края на месец ноември, като председател на Експертната група по медицински  науки в свой доклад акад. Попов представи кандидатите за академици и член-кореспонденти в Изборната комисия на БАН (ИКО).

 

На 21 ноември акад. Попов откри симпозиум с участието на проф. М. Ланг – Германия. Проявата бе организирана от Международен център за обучение по имплантология.  

 

На 17 ноември акад. Попов участва в откриването на Международна конференция по максилофациална хирургия, състояла се в София.

 

На 7 ноември се състоя заседание на Управителния съвет на Българската Асоциация по орална имплантология (БАОИ), ръководено от председателя д-р Стефан Пеев.

 

 

ОКТОМВРИ 2008

 

На 29 октомври ВАК присъди образователната и научна степен “ДОКТОР” на д-р Стефан Пеев след успешна защита на дисертация, свързана с оралната имплантология. Научен ръководител на докторанта е академик д-р Николай Попов.

 

На 25 октомври в град Ямбол академик д-р Николай Попов изнесе лекция пред Районната колегия на Българския зъболекарски съюз. Тема на лекцията бе ”Имплантатно възстановяване след пълно обеззъбяване. Присъстваха 85 лекари по дентална медицина.

 

На 14 октомври се проведе заседание на Експертната група по медицина за избори на нови членове на БАН (академици и    член-кореспонденти), председателствана от академик д-р Николай Попов.

 

 

СЕПТЕМВРИ 2008

 

Към Медицинския Университет в гр. Варна бе създаден Център по зъбна имплантология. За негов директор бе назначен академик д-р Николай Попов.

 

 

     Версия: ЮНИ 2012

Този сайт е оптимизиран за работа с Microsoft Internet Explorer.

Всички права запазени. Електронният справочник по зъбна имплантология за пациенти е защитен продукт.

Използването на текст, снимки и илюстрации може да стане само след изрично съгласие на автора и при задължително цитиране на този източник.

КАК ДА ОТСЛАБНА?

БЪРЗО И БЕЗ ДИЕТИ

Собствено Търсене
SocialTwist Tell-a-Friend
Real Time Web Analytics