Rounded Rectangle:       КАК ДА ИЗБЕРЕМ
     СПЕЦИАЛИСТ?

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПАЦИЕНТА

             Трудно ми е да давам съвети, защото около 90% от практикуващите в нашата страна зъболекари-имплантолози са мои ученици – минали са въведеното от мен обучение по имплантология, в рамките на университетското си образование, или са завършили специализираните курсове, които провеждам от 1992 година досега (те дават правоспособност в имплантологията). Или накратко – познавам повечето от моите колеги, занимаващи се с тази дейност. В известна степен зная и възможностите им като специалисти. Има добри и не чак толкова добри. Има колеги с достатъчен опит, има и начинаещи. Има колеги с богата общомедицинска култура и такива с недостатъчна дентална медицинска култура. Има знаещи и сръчни. Има сръчни, но незнаещи достатъчно (те са най - опасни). Има истински медици, има и такива, за които имплантологията е средство за бързо забогатяване.

             Затова внимавайте при избора!

             Какви са съветите ми за този толкова важен за Вас избор?

             Първо – прочетете справочника, написан за Вас.

             Второ – заинтересувайте се за имена на специалисти, които вече са известни в имплантологията. Можете да ги получите от колеги – зъболекари, от факултетите по дентална медицина, от справочници, от сайтове и най-вече от Ваши близки и познати, които знаят тези имена (били са или пациенти, или техни близки са им ги препоръчали). Преценете кой Ви ги препоръчва!

             И запомнете! Тези зъболекари, които непрекъснато се саморекламират като специалисти по всички възможни начини (сайтове, обяви, съобщения, медийни изяви, рекламни материали и др.), имат причини да търсят активно пациентите си, вместо да е обратното – пациентите да ги търсят като специалисти.

             „По-добре е да бъдеш преследван, отколкото да преследваш.” (Еврейска пословица)

             Трето – не пестете време и средства за консултации – посетете и седнете на зъболекарското кресло за преглед поне при трима специалисти. Проведете разговор с тях, задайте своите въпроси. Въпросите Ви сигурно ще бъдат компетентни, защото ще сте прочели справочника. Заинтересувайте се за квалификацията на специалистите, които сте избрали за проучване. Разберете какви курсове са завършили, кой ги е обучавал (чии ученици са), какъв е клиничният им опит (кога и с какъв успех са завършили, колко време работят). Поискайте да Ви покажат фотодокументирани техни пациенти с резултати от лечението. Разберете какъв лечебен план Ви предлагат! Разпитайте за цените!

             Съпоставете резултатите от Вашето проучване и направете генералния извод – изберете специалиста, комуто ще доверите здравето и надеждите си за „ново качество на живот”, благодарение на чудото – зъбните имплантати.

     Версия: ЮНИ 2012

Този сайт е оптимизиран за работа с Microsoft Internet Explorer.

Всички права запазени. Електронният справочник по зъбна имплантология за пациенти е защитен продукт.

Използването на текст, снимки и илюстрации може да стане само след изрично съгласие на автора и при задължително цитиране на този източник.

КАК ДА ОТСЛАБНА?

БЪРЗО И БЕЗ ДИЕТИ

SocialTwist Tell-a-Friend
Real Time Web Analytics