Rounded Rectangle:       ЗА
     АВТОРА

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПАЦИЕНТА

Академик

Проф. д-р Николай Иванов Попов

Доктор на медицинските науки

 

           Роден в гр. Сливен. Завършил Стоматологичния факултет на Медицинска Академия и Биологическия факултет на Софийския университет. Дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в Стоматологичните факултети в София и Пловдив.

             Автор на стотици публикации в България и чужбина, на 12 научни и учебни книги, на изобретения и патенти. Научен ръководител на 14 защитени дисертации в страната и чужбина (5 в областта на имплантологията).

             Основоположник на зъбната имплантация в България, с много богат клиничен опит. Учител на стотици зъболекари по зъбопротезна имплантология. Утвърдил българска школа в имплантологията. Работи в областта на сравнителната анатомия на дъвкателния апарат при бозайниците и човека, протетичната стоматология, зъбопротезната имплантология и геростоматологията. Създава оригинални методи за зъбопротезиране, инструменти, уреди и пособия за зъболекарската практика.

             Носител на високи отличия на Медицинските университети в страната (София, Пловдив, Варна)

             От 1995 г. – член – кореспондент на БАН

             От 2003 г. – Академик на БАН

             Действителен член на Международната академия по Зъболекарство и на Руската академия по естествени науки.

(по материали на БАН и Българска Енциклопедия стр. 911, 2007 г.)

КНИГИ ПО ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

от академик Николай Попов:

 

За специалисти:

Имплантати и зъбни протези

          Медицина и физкултура, София 1982 г.  152 страници

 

Зъбопротезна имплантология (към стоматологията на 21 век)

           Индекс, София 1999 г.  400 стр.

 

За пациенти:

Чудото зъбни имплантати - Справочник за пациента по зъбна имплантология

           Марица, Пловдив 2008 г.  95 страници     

 

 

 

 

Версия: ЮНИ 2012

Този сайт е оптимизиран за работа с Microsoft Internet Explorer.

Всички права запазени. Електронният справочник по зъбна имплантология за пациенти е защитен продукт.

Използването на текст, снимки и илюстрации може да стане само след изрично съгласие на автора и при задължително цитиране на този източник.

SocialTwist Tell-a-Friend
Real Time Web Analytics