Rounded Rectangle:       КОГАТО
     ЛИПСВАТ УСЛОВИЯ...

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПАЦИЕНТА

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ НАПРАВИ НЕЩО, КОГАТО НЯМА

 

УСЛОВИЯ ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ?

 

 

             Да, може! Не винаги, разбира се.

             Могат да се подобрят условията за имплантиране, т.е. да се разширят показанията. Как става това?

             През последните години се използват т. нар. костно - заместителни присадки (КЗП), които чрез направлявано костно възстановяване могат да осигурят необходимия обем костна среда, в която да се постави имплантат (имплантати). Тези материали са от човешки или животински произход. Могат да бъдат и синтетични. Те предизвикват бързо костообразуване и сами се превръщат в кост с подходяща за имплантиране структура. Използва се и кост от самия пациент автогенна присадка), която се враства в костта на участъка за коригиране. Възстановяването с КЗП се нарича „направлявано”, защото присадката се покрива и оформя от резорбируеми мембрани (платна), непосредствено след поставянето й.

             Костно-заместителните присадки се използват в зъбопротезната имплантология, когато:

- трябва предварително да се коригира – увеличи обема на алвеоларния гребен в участъка на бъдещото имплантиране, така че новото било на костта да е достатъчно отдалечено от синуса на горната челюст или от долночелюстния нерв. Присадката може да се постави и в самия синус чрез техниката, наречена синус-лифтинг. В този случай материалът се вкарва под синусовата лигавица, над пода на синуса (на лявата илюстрация по-долу);

- трябва да се коригира контура и обема на алвеоларния гребен, веднага след поставянето на имплантатите (на дясната илюстрация по-долу).

 

             Направляваната костна регенерация (възстановяване) се прилага и за откритите и закритите имплантати. В коригирания участък КЗП се превръща в пълноценна за устойчивостта на имплантатната кост след 6-12 месеца. Прилагането й в много случаи разширява показанията за имплантатно-протетично лечение поради обстоятелството, че създава кост, т.е. условия за имплантиране там, където са липсвали (анатомичните дадености не са позволявали имплантиране).

             Излиза, като че ли вече няма да има противопоказания за имплантатно възстановяване на съзъбието. За съжаление не е така – наистина, КЗП увеличават възможностите в имплантологията, но само в известен процент от клиничните случаи.

             Поставянето на КЗП има и недостатъци. Първо - не винаги се получава желаният резултат (присадката може да се изхвърли, без да се превърне в кост или да се „стопи”в средата на живите тъкани). Второ – изчакването за добър резултат чувствително увеличава сборното време за завършване на имплантатно - протетичното лечение. Трето – увеличава се стойността на лечението. Сборната цена е висока!

             Да се надяваме, че с развитието на технологиите и усъвършенстване на материалите, КЗП ще станат още по-достъпни и ще се прилагат във всеки подходящ случай. Това ще стане възможно и при едно условие – по-голям брой зъболекари, занимаващи се с имплантиране, да повишат квалификацията си, за да овладеят прецизните оперативни техники.

             При костнозаместителните присадки в направляваната костна регенерация, засега се препоръчва работата в екип хирург – зъболекар-имплантолог.

 

И още важни неща

 

             Направените през последните десетилетия научни изследвания на различни имплантационни системи показват, че имплантатите са надеждни, сигурни средства за възстановяване на човешкото съзъбие (заедно с другите зъбопротезни методи). Понеже имплантатите се въвеждат всеки път в различна биологична система (организъм с неповторима индивидуалност), функционалната им годност е различна. Дълготрайният им престой зависи от много фактори – известни (описани досега) и неизвестни – вероятно свързани с общата реактивност на организма и състоянието на имунната му система.

             Продължителността на „живота” на имплантатите в наше време е доказана статистически – далеч над 10 години. Голям брой имплантати, поставени преди 40 години (при мен преди 25 години) до ден днешен изпълняват предназначението си (дъвкане, говор, естетика). Явно при тях, освен прецизната работа на специалистите, е налице и спазваната от пациента грижа(хигиена, контрол). При тези пациенти не е имало гаранция за успех, но те съзнателно са приели своята част от отговорността и не са сбъркали.

 

ПРОДЪЛЖАВА В КНИГАТА...

Версия: ЮНИ 2012

Този сайт е оптимизиран за работа с Microsoft Internet Explorer.

Всички права запазени. Електронният справочник по зъбна имплантология за пациенти е защитен продукт.

Използването на текст, снимки и илюстрации може да стане само след изрично съгласие на автора и при задължително цитиране на този източник.

КАК ДА ОТСЛАБНА?

БЪРЗО И БЕЗ ДИЕТИ

SocialTwist Tell-a-Friend
Real Time Web Analytics