Rounded Rectangle:       ИМПЛАНТИРАНЕ НА ЗЪБИ
     КОГА Е НУЖНО?

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПАЦИЕНТА

Кога чудото е в действие?

 

             От гледна точка на функцията (дъвкателна, говорна) имплантатите са подходящи, когато с тяхна помощ се подобряват условията за зъбопротезиране, или още по-добре, когато се създават нови условия за най-добро протезно възстановяване на дъвкателния апарат. Може да се приеме, че имплантирането е специална хирургична подготовка за необичайно зъбопротезиране, което в много случаи може да се определи като чудото на зъболекарството в съвременния свят.

 

При липса на един зъб

            

Възстановяването на единични липсващи зъби, предимно във видимите участъци на зъбните редици (вижте илюстрациите).

           КЛИНИЧНИТЕ СЛУЧАИ С МОИ ПАЦИЕНТИ

ПРОДЪЛЖАВАТ В КНИГАТА...

             Имплантатът и коронката върху него запазват съседните зъби от изпиляване за мост. Колкото и смешно да звучи, но като че ли са прави пациентите, които твърдят, че им е посаден „нов”зъб. Ще илюстрирам приложението с мой клиничен случай:

 

Случай 1

 

             Пациентката А.Х.Р. на 14 години от София потърси помощта ми през 1995 год., по съвет на специалист-ортодонт, за евентуално имплантатно възстановяване в областта на страничните резци, където имаше дефекти от липса на зъбни зародиши.

             Прецених, че мястото за имплантиране е малко и от двете страни и препоръчах ортодонтската намеса за осигуряване на място да продължи. След като се получи задоволителен резултат, в една операция имплантирах два двучастови имплантата (в оскъдно място) с много прецизно позициониране. Четири месеца след операцията остеоинтегрираните имплантати бяха изградени с надстройки (пънчета), върху които фиксирах постоянните металокерамични коронки. Получи се желаният добър резултат (вижте илюстрациите). Младата пациентка беше безкрайно благодарна и щастлива. След 13-годишен функционален период резултатът не се различава от първоначалния.

При липса на няколко съседни зъба

 

             Възстановяване на липсващи съседни дъвкателни или предни зъби, най-често при големи дефекти или къси (обеззъбени) зъбни редици в страничните участъци на челюстите. Възможно е с поставянето на имплантатите да се избегнат снемаемите протези, защото се увеличават опорите и може да се изработи мостова протеза. Мостът може да включва и естествени зъби като опори, а може да бъде и снемаем. Ще илюстрирам приложението с мои клинични случаи. Вижте илюстрациите по-долу.

Случай 2

 

             П.С. на 49 години от София ми отправи гореща молба да „присадя” зъби в дясната половина на долната му челюст, за да получи разрешение да упражнява професията си (пилот на самолет). Обясни ми, че именно липсата на зъбите е причина да бъде спрян от полети и че снемаема протеза не решава въпроса. Лечебният план, който съставих, се основаваше на имплантатно - протетично лечение с мостова протеза върху два зъба и два имплантата в областта на дъвкателните зъби. Имплантирането направих през м. септември 1993 г., като позиционирах имплантатите точно на определените по плана места в беззъбия участък. Двучастовите имплантати без надстройка оставих без имобилизация, като прецених, че интелигентният пациент ще ги пази по време на функция (дъвкане на другата страна). На третия месец имплантатите бяха надеждни мостоносители. Окончателната металокерамична мостова конструкция „върна” зъбите на пациента, който беше преосвидетелстван и започна отново да лети. 14 години след протезирането той нямаше никакви оплаквания. Рентгенографията показа отличен резултат. Вижте снимките:

 

 

 

Случай 3

 

             Мост за възстановяване на къса зъбна редица на горна челюст с опори един зъб и два имплантата.

 

 

 

Случай 4

 

             М.Г.П. на 17 години от София. Загубила е два резеца от остра травма (катастрофа). През м. ноември 1993 г. на мястото на липсващите зъби имплантирах два СИП - имплантата (двучастов и монолитен), които имобилизирах с временни пластмасови блок - коронки, неподвижно фиксирани за съседните здрави зъби с композиционен материал. Четири месеца след имплантирането беше налице остеоинтеграция и напълно спокоен венец. След 12-годишен функционален период конструкциите са пълноценни:

 

 

 

 

При липса на всички зъби

 

             Възстановяването на зъбните редици при напълно обеззъбени челюсти (на горна, на долна или на двете) с мостове върху множество имплантати е на истина чудо. Вместо снемаемите и много често неудобни цели протези, пациентът получава красиви неподвижни зъби. Те могат да бъдат изработени така, че да се свалят при нужда (с помощта на винтове).

            

             Илюстрирам чудото”с мой клиничен случай.

 

Случай 5

 

             Пациентката Д.Д. на 45 год. заяви, че не може да понася цели протези на беззъбите си челюсти (въпреки усилията й). Обеззъбяването е резултат от усложнен кариес. Състоянието й беше нанесло тежка психична травма и нежелание за общуване. Поставих по шест имплантата(СИП) в двете челюсти, като веднага поставих временните мостови протези. Постоянните мостови конструкции („подкови”) поставих на 27 ден от началото на лечението. Ефектът беше изумителен. След две години пациентката се яви за преглед (работи в чужбина). Не можах да позная красивата млада дама. Тя вече е със собствени зъби от пет години.

 

 

 

 

 

КАК ДА ОТСЛАБНА?

БЪРЗО И БЕЗ ДИЕТИ

SocialTwist Tell-a-Friend
Real Time Web Analytics