Rounded Rectangle:       ИМПЛАНТАТЪТ
     ЧУДОТО

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПАЦИЕНТА

             Зъбният имплантат е чуждо за организма тяло, изработено от алопластичен материал, което по хирургичен път се поставя (присажда) в челюстните кости и замества изгубените зъби, за да служи за опора на зъбни протези.

 

             Човешкият организъм приема и се приспособява към различни видове имплантати, които напълно или частично заместват органи и изпълняваните от тях функции. Изработени са от материали, които не предизвикват имунни и токсични реакции. Произвеждат се и се имплантират очни лещи, стави, сърдечни клапи, кръвоносни съдове, коси, слухови костички, електростимулатори, електронни чипове и мн. др.

             Наистина използването на имплантати в зъболекарството е биологичен феномен – чудо, което е било и си остава много примамливо за пациентите и специалистите, защото зъбните имплантати заместват загубените зъби и помагат за възстановяване на дъвкателния апарат (много често по най-добрия начин). Желанието за използването им се подклажда и от наличието на квалифицирани специалисти и много добрите резултати в световен мащаб и у нас.

             С помощта на имплантатите се създават условия за приложение на различни видове зъбни протези (фиксирани – неподвижни коронки и мостове и снемаеми – подвижни частични и цели протези).

             Като основоположник на зъбната (зъбопротезната) имплантология в  продължение на повече от 30 години направих всичко, което беше по силите ми, за да подготвя специалисти-имплантолози: преподаване с демонстрации, написване и издаване на научни и учебни книги („Имплантати и зъбни протези”, „Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на 21 век”), голям брой научни публикации и т.н. Набрах много клиничен опит в имплантологията.

             Остана нещо несвършено през годините, свързано с „подготовката” на бъдещите пациенти, нуждаещи се от зъбни имплантати. Считам за свой дълг да запозная интересуващите се от зъбната имплантология по възможния достъпен и популярен начин чрез предлагания справочник за пациента „Чудото зъбни имплантати”. В него давам описание на най-важното за естествените зъби и имплантатите, както и за зъбопротезирането без имплантати и с имплантати. Надявам се читателите да одобрят начина и формата, които съм избрал за илюстративното представяне на съдържанието.

 

Материали за имплантати

 

             Наличието или липсата на реакция от страна на живите тъкани към чуждото тяло – имплантата, зависи изключително от биологичната и химическата поносимост към материала(биокомпатибилитет, биосъвместимост), от който е изработен.

От химична гледна точка материалите в зъбопротезната имплантология се групират в три основни групи:

Þ Биотолерантни – хром-кобалт-молибденови сплави;

Þ Биоинертни (биопасивни) – био-керамика, Al2O3, циркониев окис, титан, тантал;

Þ Биоактивни (биореактивни) – хидроксиапатити, трикалциум фосфати (терциерни фосфати), корален карбонати др.;

 

             Изисквания към идеалния материал за имплантати:

 

Þ Да не е цитотоксичен (да не уврежда клетките);

Þ Да не е канцерогенен (да не предизвиква рак);

Þ Да е корозионноустойчив;

Þ Да е химически неутрален;

Þ Да има модул на еластичност близък до този на костта;

Þ Лесно да се стерилизира;

Þ Да е рентгеноконтрастен.

             Неметалите, като например алуминиевия оксид, се използват по-рядко, защото са крехки (и много твърди).

             Понастоящем най - често използваният материал в имплантологията е титанът.

ПРОДЪЛЖАВА В КНИГАТА...

Версия: ЮНИ 2012

Този сайт е оптимизиран за работа с Microsoft Internet Explorer.

Всички права запазени. Електронният справочник по зъбна имплантология за пациенти е защитен продукт.

Използването на текст, снимки и илюстрации може да стане само след изрично съгласие на автора и при задължително цитиране на този източник.

КАК ДА ОТСЛАБНА?

БЪРЗО И БЕЗ ДИЕТИ

SocialTwist Tell-a-Friend
Real Time Web Analytics