Rounded Rectangle:       ЦЕНАТА
     НА ЛЕЧЕНИЕТО

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПАЦИЕНТА

           Перспективата човек, който се храни затруднено със снемаеми протези, да получи възможност да сдъвква твърда храна с неподвижни зъби (без небце) е примамлива. Имплантатите осигуряват отново възстановено качество на живот. Това оправдава разходите, които първоначално изглеждат високи.

             Въпросите за цената се поставят още в началото на разговорите между пациент и зъболекар, защото се приема, че се касае за много скъпо „луксозно, разточително” лечение, което не всеки може да си позволи. Цената се определя от цената на имплантатите и приспособленията към тях (включително амортизацията на инструментите), определя се от пред-ставите и желанията на пациента, свързани с ефекта от протезирането, както и от квалификацията на специалиста. Съществуват както  по-опростени, така и много луксозни, разточителни методи за имплантатно-протетично възстановяване. Така, че определянето на цената не е лесна работа.

             По принцип, преди започване на лечението, на пациента се дава оферта за стойността на препоръчваното от специалиста комплексно лечение (подготовка, имплантиране и протезиране). Договаря се и начина, по който ще става заплащането, след като пациентът се запознае със съдържанието и подпише Декларацията за информирано съгласие. Трябва да се знае, че засега държавните застрахователни каси по света не покриват разходите за имплантатно-протетично лечение.

             За Ваше сведение, драги бъдещи пациенти, в България се прилагат различни системи имплантати – американски, немски, швейцарски, български. Те отговарят на всички съвременни изисквания и естествено имат различна цена. Така че, няма единни цени. Затова и въпросът, който често се задава „Колко струва един имплантат?” е необоснован и в известен смисъл – наивен. Отговор на въпросите, свързани със стойността и цената на желаното от Вас лечение ще научите след като посетите и разговаряте със специалистите по зъбопротезна имплантология. Не се смущавайте от факта, че за едно и също предложение, различните специалисти ще Ви определят различна цена.

Версия: ЮНИ 2012

Този сайт е оптимизиран за работа с Microsoft Internet Explorer.

Всички права запазени. Електронният справочник по зъбна имплантология за пациенти е защитен продукт.

Използването на текст, снимки и илюстрации може да стане само след изрично съгласие на автора и при задължително цитиране на този източник.

КАК ДА ОТСЛАБНА?

БЪРЗО И БЕЗ ДИЕТИ

SocialTwist Tell-a-Friend
Real Time Web Analytics